GREPOLIS

Pravidlá

§1) Predslov

Grepolis ("hra") je online multi-platformová hra vyvíjaná a distribuovaná firmou InnoGames GmbH ("InnoGames"). Hra môže byť používaná vami - používateľ ("hráč") pomocou počítačov, mobilných zariadení, konzol, inými prístupovými bodmi Internetu, cez reálne alebo virtuálne siete ("prostriedky pripojenia") a môže byť hraná pod určitými pravidlami hry ("pravidlá"), aby sa zabezpečili fér podmienky pre všetkých hráčov. Ako hráč Grepolisu, si môžete vytvoriť herný účet a získať tak prístup k viacerým herným serverom ("herné svety"). Pravidlá su definované priamo od InnoGames a sú aplikované support/moderátor teamom InnoGames ("team"). Registrovaním účtu sa zaväzujete dané pravidlá dodržiavať. Team zabezpečí, aby pravidlá boli dodržiavané pomocou varovaní a trestov ("bany"). Pre hráča, ktorý používa pri hre prémium (zlatky) platia rovnaké pravidla ako pre ostatných hráčov.

§2) Použitie účtu

Každý hráč môže hrať na každom svete len s JEDNÝM účtom. Hráči nemajú povolené používať účty iných hráčov akýmkoľvek spôsobom.

Účet môže byť darovaný inému hráčovi len s písomným schválením support teamu, ktorý môže túto zmenu aj úplne odmietnuť. Zmena sa po uskutočnení nedá zvrátiť. Je zakázané používať účet za účelom finančného zisku.

Keďže hra je lokalizovaná do viacerých jazykov, odporúčame hráčom vždy využívať jazyk tejto verzie - slovenský, napríklad v správach, profiloch, komunikácii s teamom.

Akákoľvek reklama je zakázaná, toto zahŕňa aj využitie akýchkoľvek prostriedkov k masovému doručovaniu správ.

Príklady:
 • je povolené používanie rovnakého prostriedku pripojenia pre 2 alebo viacerých hráčov, ak každý hráč/hráčka kontroluje a ovláda len svoj účet.
 • každý hráč zdieľajúci prostriedok pripojenia sa musí riadiť pravidlom §3.
 • je zakázané zastupovať v hre iného hráča, ak je z akýchkoľvek príčin neprítomný.
 • je zakázané prihlasovať sa na účty iných hráčov.

§3) Zdieľanie prostriedku pripojenia

Hráči, ktorý vedome zdieľajú pripojenie k internetu alebo zariadenie a používajú herné účty na rovnakom svete musia nastaviť spoločné pripojenie na svojich účtoch (toto sa nastavuje priamo v nastaveniach hry).

Nie je povolená žiadna interakcia (útok, podpora, kúzlenie, obchod, ...) medzi hráčmi, ktorí zdieľajú prostriedok pripojenia.

Hráči zdieľajúci spoločný prostriedok pripojenia nemajú povolenú žiadnu interakciu s rovnakou treťou stranou (útok, podpora, kúzlenie, obchod, ...) minimálne po dobu 48 hodín medzi akciami.

Výnimky:
 • obchod cez ponuky na trhovisku.
 • posielanie surovín na Divy sveta.

§4) Kódex správania

Hráči, počas hrania hry, sa k sebe musia správať slušne.

Hra je určená pre všetkých nad 16 rokov, preto akékoľvek správanie, či obsah, ako napr. urážlivý jazyk, nadávky, pornografia, extrémna politika, xenofóbia je prísne zakázané.

Príklady:

Je povolené:
 • nazvať hráča noobom (nováčikom), lamou.
 • vyžadovať dodávku surovín pod nátlakom, avšak nie zlatky, alebo iný prémiový obsah.
Je zakázané:
 • vyhráažať sa hráčom útokom fyzickým či psychickým.
 • nazvať svoje spojenectvo urážlivo, či inak útočne.
 • vzývať/propagovať teroristické útoky či osoby.
 • urážať hráčov v správach.
 • posielať reťazové spam správy.
 • posielať reklamné odkazy.
 • diskriminovať hráčov na základe ich pôvodu, rasy, vierovyznania, učenia, pohlavia, postihnutia, veku, či inej relevantnej kategórie.

§5) Nákup / predaj účtu

Je zakázané predať, kúpiť, alebo inak obchodovať s účtami, či ich časťami, mimo priestoru hry.

Príklady:

Je povolené:
 • vymeniť suroviny za zlatky pomocou obchodu v hre.
 • vymeniť suroviny za suroviny pomocou trhoviska, či priamo v hre.
Je zakázané:
 • obchodovať s iným hráčom a vymieňať suroviny, jednotky, mestá za zlatky.
 • dožadovať sa alebo ponúkať (ochranu, útoky, podpory a iné...) výmenou za zlatky.

§6) Chyby hry

Hra nie je v konečnom štádiu a je v neustálom vývoji a vylepšovaní, a preto je možné, že sa vyskytnú v hre chyby. Využívanie chýb hry za účelom zisku je prísne zakázané. Po objavení chyby v hre ju musíte čo najskôr nahlásiť priamo support teamu.

§7) Boti, skripty, makrá a proxy

Hra by mala byť hraná na "normálnych" internetových prehliadačoch bez využívania automatizovaných procesov. Hráči môžu využívať povolené skripty schválené teamom, ktoré neautomatizujú ukony v hre a nesimulujú prémiové funkcie.

Využívanie proxy serverov a iných možností (TOR) skrývania pripojenia medzi hráčom a servermi je prísne zakázané, ale v špeciálnych prípadoch hráči môžu požiadať o výnimku.

§8) Zmazanie účtu

Účty môžu byť vymazané v rôznych prípadoch (viď príklady) buď automaticky alebo, alebo hráč môže požiadať o vymazanie účtu. NENASTANE ak sú na účte aktivované prémiové funkcie. Akonáhle je účet vymazaný, nie je možné ho vrátiť späť.

Príklady:
 • 30 dní neaktivity (dovolenkový režim sa nepovažuje za neaktivitu).
 • permanentne zablokované účty.

§9) Fair-play

Grepolis je kompetitívna hra, a support team sú rozhodcovia. Všetky nezrovnalosti a problémy s porušovaním pravidiel či dvojzmyselné prípady sú zodpovednosťou teamu a všetky rozhodnutia sú konečné.

§10) Rôzne

Ak je to nevyhnutné, InnoGames môže zmeniť časť alebo celok (vrátane vymazania či úpravy) herných účtov, svetov, nastavení, a iných častí hry, vrátane týchto pravidiel, kedykoľvek. Zmena bude oznámená vhodným spôsobom.

Hraj teraz zadarmo!